Spørgsmål & opgaver

 

1. Avisernes omtale af tyskerne.

Det er en gammel sandhed, at historien skrives af sejrherrerne. Vinderen roses, taberen svines til, og der tages ikke smålige hensyn til sandheden.  På samme måde kan man også sige, at aviserne efter befrielsen blev skrevet af sejrherrerne. Giv i det følgende din vurdering af de lokale avisers omtale af de tyske soldater. 

a) Hvorledes skildres de tyske soldater gennemgående i teksterne, i positive eller negative vendinger? Giv (med citater) så mange eksempler som muligt inden for en rimelig tid. Den holdning til tyskerne, du afdækker, kalder man i faget historie for artiklernes tendens.

Når man arbejder historisk kildemateriale, som du gør nu, er det er grundprincip at være meget skeptisk over alle oplysninger, som passer med tendensen. Oplysninger, som strider mod tendensen eller bare er neutrale, er derimod langt mere troværdige.

b) Nævn nogle eksempler på oplysninger om tyskerne, som du mener, man kan stole på, når der er taget højde for tendensen.

 

2. De tyske soldater og deres forhold til Hillerøds borgere.

a) Teksterne fortæller næsten intet om tyskernes forhold til befolkningen. Men se på billederne i fotogalleriet og fortæl, hvilket indtryk du de giver dig? Begrund dine svar med henvisning til de pågældende billeder.

Fotografierne, som er fra forskellige tidspunkter under besættelsen fra april 1940 til maj 1945, er for en stor dels vedkommende taget af en af de ledende modstandsmænd i byen, jfr. teksten om Møllestrædebillederne.

b) Stemmer indtrykket fra fotografierne med det generelle indtryk, som man får fra aviserne? Hvad er forskellen, og hvilket sæt af kilder, tekster eller fotos, tror du, kommer sandheden nærmest?

 

3. De sårede soldater.

Start med at finde noget baggrundsinformation i afsnittet om soldaterne i Hillerød under rubrikken "Værd at vide om ... " og notér de vigtigste facts om de sårede soldater.

a) Hvor mange sårede soldater var der i Hillerød ved befrielsen?

b) Brug din baggrundsviden samt teksterne 1 - 7 - 10 - 13 - 16 og 18 og fortæl, hvor i byen de sårede soldater befandt sig. Var et af stederne større end de andre?

c) Hvad er dit indtryk af de pladsmæssige og de hygiejniske forhold på de steder, hvor de sårede soldater var?

d) Kan man stole på avisernes skildringer af disse forhold? Begrund dit svar.

 

4. Tyskernes afrejse.

a) Prøv i artiklerne at finde oplysninger om, hvornår tyskerne forlod byen.

b) Hvordan så tyskernes indkvarteringssteder ud bagefter? Giv et kort svar med henvisning til de pågældende tekster.

c) Nævn et par af de mere opsigtsvækkende ting, de efterlod iflg. aviserne.

d) Nogle af disse oplysninger kan forekomme mærkelige. Prøv at nævne en eller flere ting, du mener kan være rigtige, og også gerne en eller flere ting, du ikke tror på. Begrund dine svar.

 

5. Rømningen af skolerne.

a) Historien om, hvornår tyskerne forlod byens skolerne, breder i aviserne sig over et større antal dage. Se teksterne 16 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 og 30 og find ud af, hvornår Statsskolen, Kommuneskolen og Teknisk Skole faktisk blev rømmet. Giv en kort oversigt.

 

6. Dagbog.

Hvis et andet produkt ikke allerede er aftalt, kunne det være en god idé at skrive en dagbog.

Opgave: Forestil dig, at du er tysk soldat, ikke nazist. 20 år og sygepasser på lazarettet på Sdr. Banevej (foto 12). Du har ikke skrevet dagbog længe, men den 25. maj beslutter du at skrive om de sidste ugers begivenheder.

Ideer til indhold: