Hillerød kommuneskole under beslaglæggelsen

Om undervisningen i den periode, hvor tyskerne brugte bygningerne til hospital for de sårede soldater fra Østfronten, skriver lokalhistorikeren Anders Uhrskov på side 39 i sin bog "Hillerød Kommuneskoles Historie", udgivet af byrådet i 1952:

"Besættelsens onde Aar fik Skolen at føle paa forskellig Vis, mest direkte, da Værnemagten lagde Beslag paa Skolen for at anvende den til Lazaret. Fra den 4. April 1945 og godt et Par Maaneder var Skolen husvild, men ved stor Venlighed fra Nyhuse Skoles og M. Mørks Skoles Side fik man saa megen Plads til Raadighed, at man kunde holde Undervisningen i Gang hveranden Dag. En Lærerinde underviste iøvrigt sin Klasse i sit Hjem."