Avisartikler

  Fotos

  Filmklip

  Smørsten-episoden

  Spørgsmål & opgaver

Værd at vide om...

  tyskerne i Danmark

   soldaterne i Hillerød

   tysk politi i Hillerød

   kommuneskolen

   Møllestrædebillederne