Den tyske garnison i Hillerød

 og dens forhold til byens indbyggere

 

Aviserne fra majdagene i 1945 beskæftigede sig kun lidt med tyskerne, og når de gjorde det, var det med få undtagelser i forbindelse med problemerne med de sårede østfrontsoldater eller omtale af ting, som tyskerne havde efterladt sig.

Et godt supplement er derfor fotografierne af de tyske soldater, som er taget i løbet af besættelsesperioden rundt om i byen.

I filmklippet ses scener fra torvet om morgenen den 5. maj, og endelig gengives en beretning om kampen ved Smørstenen, som var en af de få lejligheder, hvor det kom til direkte kamp mellem tyskerne og modstandsfolkene.

I afsnittet Værd at vide om ... findes forskellige praktiske baggrundsoplysninger. Hvis man vil vide mere, er Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945 et godt sted at lede.