De tyske styrker i Hillerød

Soldaterne, hvis antal iflg. efterretningskilder med tilknytning til modstandsbevægelsen lå på 4-500 i vinteren 1944-45, var for flertallets vedkommende indkvarteret på Luthersk Missionshøjskole. Desuden var der dog også indkvarteret et antal på det daværende Teknisk Skole i Møllestræde.

Officererne boede mere standsmæssigt på Hillerød bedste hotel, Hotel Leidersdorff, tæt ved indkørslen til slottet.

Hertil kommer, at en del bygninger rundt om i Hillerød var blevet beslaglagt af tyskerne til de ca. 1.800 sårede soldater fra Østfronten og de ca. 1.500 tyske flygtninge, som var ankommet i løbet af krigens sidste måneder.  Det drejer sig bl.a. om den senere CF-kaserne på Sdr. Banevej, Kommuneskolen på Ndr. Banevej (den nuværende 10.kl. skole), dele af det daværende gymnasium, nu Erhvervsakademiet på S. Jernbanevej, Missionshotellet (som nu er nedrevet), missionshusene Bethania og Bethlehem, Skovlyst Kro på Københavnsvej og Slotspavillonen i Slotshaven.

Forholdet mellem de tyske tropper og byens borgere var efter alt at dømme ganske udramatisk, og i modsætning til specielt de større byer ser det ud til, at den fredelige karakter holdt sig hele krigen igennem. Selv i forbindelse med Folkestrejken i 1944, som gav anledning til uro og konfrontationer i mange byer landet over, var Hillerød en fredelig by.

At de tyske soldaters forhold til modstandsbevægelsen var af en ganske anden karakter siger sig selv. Læs f.eks. Elith Truelsens beretning om kampen ved Smørstenen.