Foto 1: Tysk orkester giver koncert på Torvet dn 28. april 1940. Orkestret befinder sig forrest imidten (L.A.)

Foto 2: Tysk orkester på Torvet i 1941 (L:A.)

Foto 3: Tysk orkester på vej tilbage ad Slotsgade efter koncerten på Torvet den 28. april 1940 (L.A.)

Foto 4: Tyskere ved indgangen til Rådhuset (L.A.)

Foto 5: Tyske hestevogne i Møllestræde (L.A.)

Foto 6: Tysk hestevogn i Mæøllestræde (L.A.)

Foto 7: Tyskere på hjørnet af Møllestræde/Slotsgade (L.A.)

Foto 8: Teknisk Skole i Møllestræde. Blev bl.a. benyttet af Gestapo (L.A.)

Foto 9: Tyske soldater på patrulje i Møllestræde i sommeren 1944. Billedet er ikke typisk, for tyskerne sendte normalt ikke bevæbnede patruljer på gaden i Hillerød (L.A.)

Foto 10: Tysk kolonne i Møllestræde (L.A.)

Foto 11: Tysk soldat på vagt ved indkørslen til det tyske lazaret i Slotspavillonen i Slotshaven (FM)

Foto 12: Indgangen til lazarettet på det gamle sygehus (den senere CF-kaserne) (L.A.)

Foto 13: Tysk politi forlader deres kvarter på Rådhuset kort efter befrielsen. Bussen kørte dem angiveligt så langt som til Ringsted (L.A.)

Foto 14: En notits i Amtsavisen den 10.maj.

Foto 15: Tysk kolonne i Helsingørsgade på vej hjem (L.A.)

Foto 16: Containere, som var faldet i tyskernes hænder ved Smørstenen, fotograferet i Politistationens gård den 5. maj (L.A.)

Foto 17: Den øverstbefalende for de tyske tropper i Danmark, general Lindemann, var indstillet på kamp til sidste mand.