Udvalgte artikler fra de 4 aviser, Hillerød havde dengang.

Få et hurtigt overblik: Læs først de artikler, der er markeret med fed skrift.
Artiklerne står i kronologisk orden. jvf. datoerne i parenteserne.

 

Anvendte forkortelser:
FA: Frederiksborg Amtstidende (konservativ)
FAA: Frederiksborg Amts Avis (venstre)
HS: Helsingør Social-Demokrat (soc.dem. og indholdsmæssigt identisk med NS). Anvendt her af praktiske årsager.
NF: Nordsjællands Folkeblad (radikal)
NS: Nordsjællands Social-Demokrat (soc.dem.)


Tekst 1: Statsskolen delvis beslaglagt (FA 10.4.)

Tekst 2: Lindemann dementerer rygter (FA. 3.5.)

Tekst 3: Tyske reaktioner d. 4.5. (uddrag fra FAA, FA og HS)

Tekst 4: Tyskernes pigtrådshegn (FAA 6.5.)

Tekst 5: Tyskerne forlader rådhuset (HS 7.5.)

Tekst 6: Dramatisk udrykning til Dyrskuepladsen (FAA 8.5.)

Tekst 7: De tyske soldater forlader Hillerød (FAA 8.5.)

Tekst 8: Det tynder ud i tyskernes rækker (FAA 9.5.)

Tekst 9: Advarsel mod tyske soldaters tyveri (FAA 9.5.)

Tekst 10: Ca. 40 tyskere begravet i Hillerød (HS 9.5.)

Tekst 11: Børn leger med håndgranater (FAA 9.5.)

Tekst 12: En kasse håndgranater (FAA 10.5.)

Tekst 13: Ca. 60 tyskere begravet i Hillerød og Tjæreby (FAA 10.5.)

Tekst 14: En tysk og en engelsk bil … (FAA 10.5.)

Tekst 15: De brændte brøds taktik (FAA 12.5.)

Tekst 16: Tyskerne rømmer både Statsskolen og Kommuneskolen (FAA 13.5.)

Tekst 17: Det er forbudt at sælge til tyskerne FA 14.5.)

Tekst 18: Teknisk Skole stærkt medtaget af indkvarteringen (FAA 15.5.)

Tekst 19: Adgang forbudt for tyskere (FAA 15.5.)

Tekst 20: Gennemhullet lastbil (FAA 15.5.)

Tekst 21: Beslaglagte effekter tilbageleveres (FAA 15.5.)

Tekst 22: Statsskolen rømmet for tyskere (FA 16.5.)

Tekst 23: Besvær med at få tyskerne bort fra kommuneskolen (FA 16.5.)

Tekst 24 Tyskerne rømmer kommuneskolen (FA 22.5.)

Tekst 25: Kommuneskolen fri (FAA 23.5.)

Tekst 26: Hillerød kommuneskoles frigørelse (FAA 24.5.)

Tekst 27: De tyske soldater kastede penge til drengene (FAA 26.5.)

Tekst 28: 200 tons sprængstoffer (FAA 30.5.)

Tekst 29: Tysk soldat på eventyr (FAA 30.5.)

Tekst 30: Hillerød Kommuneskole (FAA 8.6.)