Spørgsmål & opgaver

 

1. Skudepisoden i Slangerupgade: Mord eller nødværge under krig?

a) Læs tekst 1. Hvad skete der?

b) Sammenlign med, hvad der var sket på Milnersvej i februar samme år (omtalt i afsnittet om modstandsbevægelsen i teksten om mindepladerne under "Værd at vide ...). Hvilke ligheder og forskelle er der mellem de 2 tilfælde?

Cyklisterne på Slangerupgade var fra modstandsbevægelsen. Den dræbte arbejdede for tyskerne og var mistænkt for at være stikker, dvs. at han var mistænkt for at angive modstandsfolk til tyskerne. På grund af forholdene kunne modstandsfolkene kun sjældent skal være 100% sikre i deres sag, før de besluttede at skyde en person. Omvendt kunne det koste livet for flere, nogle gange mange, modstandsfolk, hvis man ikke handlede. 

c) Synes du, man skulle være helt sikker på, at den pågældende var en stikker, før man besluttede at likvidere vedkommende? Begrund dit svar.

d) Foreslå evt. nogle forholdsregler, man kunne træffe for at sikre sig bedst muligt mod fejltagelser.

Der blev i Danmark foretaget ialt 385 likvideringer af stikkere m.v., heraf har man siden erkendt fejl i ca. 10% af sagerne. Se mere i Gads Leksikon side 317.

 

2. Vedr. arrestationerne.

a) Se filmklippet om arrestationen på Langesvej. Giv en beskrivelse af forløbet. Læg også mærke til, hvorledes lyset bliver kraftigere i løbet af optagelsen. Nævn to oplagte mulige grunde til ændringerne i lyset. Se evt. filmklippet et par gange.

b) Er der andre forhold, som peger på et længere forløb?

c) Se navnelisterne i teksterne 4 og 9. I aviserne var navnene skrevet uden forkortelser. Skriv, hvad du mener om, at navnene blev trykt i aviserne.

Læs teksten om sigtelserne i rubrikken "Værd at vide ... og besvar disse spørgsmål:

d) Var det ulovligt af være nazist eller tyskerpige?

e) Nævn de 4 grupper af forhold, som var klart ulovlige.

Læs teksten om straffene i rubrikken "Værd at vide ..." og besvar følgende spørgsmål:

f) Hvad var den laveste straf, man kunne idømmes?

g) Nævn de "bivirkninger", der var forbundet med at blive dømt - uanset straffen iøvrigt.

h) Hvad mon grunden var til de efter normale danske forhold meget strenge straffe?

 

3. Fangernes forhold på Skansegården.  

Se teksterne 4 og 16.

a) Hvordan vil du karakterisere bevogtningen af fangerne? Begrund og giv eksempler.

b) Hvordan vil du beskrive behandlingen af fangerne? Giv eksempler.

c) Er behandlingen af fangerne i orden efter din mening? Begrund dit svar.

 

4. Konkrete sager fra retten i Hillerød.

Blandt teksterne findes korte referater af nogle af de indledende retsmøder i slutningen af maj. Ved retsmøderne fremstilledes et større antal arresterede, som efter et kort forhør fik deres anholdelser forlænget af dommeren.

a) Vælg mellem tekst 13 og 14. Gengiv de enkelte sager på det pågældende retsmøde, og giv hver sag dine kommentarer. Hvordan virker hver enkelt af de anklagede på dig? Er vedkommende sympatisk/usympatisk, klog/dum, troværdig/utroværdig, er der tale om en af de store forbrydere, eller er vedkommende snarere en lille fisk?

 

5. Dagbog.

Hvis et andet produkt ikke allerede er aftalt, kunne det være en god idé at skrive en dagbog.

Opgave:

Forestil dig, at du er modstandsmand, 20 år gammel, og at du om morgenen den 5. maj blev sendt med din gruppe til Allerød for at foretage de aktioner, der førte til arrestationen af de personer, der er omtalt i tekst 15.

Ideer til indhold: