Sigtelserne

Grundlæggende var enhver handling, som gavnede tyske interesser, strafbar; men de alvorligste var dem, hvor der indgik mord, tortur eller anden vold, oftest med en modstandsmand som offer. I den slags tilfælde var straffen henrettelse eller fængsel på livstid. Det skal tilføjes, at medlemskab af nazistpartiet i sig selv ikke var forbudt. De såkaldte ”tyskerpiger” havde heller ikke gjort noget ulovligt, - selv om mange fejlagtigt blev anholdt og udsat for offentlig foragt.

Sigtelserne samlede sig især om følgende forhold: