Om erstatninger til de fejlagtigt anholdte

Da så forholdsvis mange af de arresterede blev løsladt, uden at man kunne rejse nogen holdbar sag imod dem, var det naturligt at spørge, om ikke i hvert fald nogle af de pågældende skulle have krav på en slags erstatning for uberettiget frihedsberøvelse og æreskrænkelse.  Jo selvfølgelig, svarede man fra myndighedernes side, idet man dog hårdnakket hævdede, at der havde været en god grund til næsten alle arrestationer. Fejlen kunne ikke være større end måske 1%, mente således Frihedsrådets Frode Jakobsen i en beretning om spørgsmålet den 2.7.1945.

For at gøre en lang historie kort endte man med at give ”oprejsning” til kun 680 personer i alt. Oprejsningen bestod i 100 kr. som grundbeløb + 25 kr. pr. uges frihedsberøvelse. (Ditlev Tamm, Retsopgøret efter besættelsen, side 213 og 217).