Udvalgte artikler fra de 4 aviser, der dengang udkom i Hillerød.
Få et hurtigt overblik: Læs først de artikler, der er markeret med fed skrift.
Artiklerne står i kronologisk orden. jvf. datoerne i parenteserne.


Anvendte forkortelser:
FA: Frederiksborg Amtstidende (konservativ)
FAA: Frederiksborg Amts Avis (venstre)
HS: Helsingør Social-Demokrat (soc.dem. og indholdsmæssigt identisk med NS). Anvendt her af praktiske årsager.
NF: Nordsjællands Folkeblad (radikal)
NS: Nordsjællands Social-Demokrat (soc.dem.)
 


Tekst 1: Skudt på gaden i Hillerød (FAA 3.5.) 

Tekst 2: Hillerøds første frihedsdag (FAA 6.5.)

Tekst 3: 160-170 anholdte (FA 7.5.)

Tekst 4: Da de nordsjællandske stikkere og nazister blev bragt i "sikkerhed" (FA 7.5.)

Tekst 5: Et angreb der udeblev (FA 7.5.)

Tekst 6: Broget bybillede på fredens første dag (FA 7.5.)

Tekst 7: I frihedskæmpernes hovedkvarter i Hillerød (H.S. 7.5.)

Tekst 8: Da Hillerød var en sydende heksekedel (HS 7.5)

Tekst 9: De arresterede i Hillerød (FAA 8.5.)

Tekst 10: Frihedsrådets lokalkomité i Hillerød (FAA 8.5.)

Tekst 11: Dramatisk udrykning (FAA 8.5.45)

Tekst 12: De uskyldige frasorteres (FAA 9.5.)

Tekst 13: Håndlangernes parade /retsreferat 1 (NV 25.5.)

Tekst 14: Sigtet for mordet .../retsreferat 2 (NV 28.5.)

Tekst 15: Angivet sine forældre ... /retsreferat 3 (NV 30.5.)

Tekst 16: Om de arresteredes kost på Skansegården (FAA 27.6.)