Arrestationerne

Forud for befrielsen havde Frihedsrådets folk på grundlag af oplysninger fra modstandsgrupper landet over udarbejdet et kartotek med navne på personer, hvis adfærd under besættelsen, man ikke var helt trygge ved.  I alt drejede det sig om ca. 40.000 personer. På grundlag af dette kartotek blev der udarbejdet arrestationslister på de ca. 21.800 personer, man var mest interesserede i at tale med, og straks om morgenen den 5. maj tog modstandsfolkene fat på at arrestere de pågældende.

Arrestationerne foregik på en meget iøjnefaldende måde og var til almindelig underholdning for de nysgerrige. Desværre viste det sig, en meget stor del af de arresterede var helt uskyldige mennesker, som uheldigvis af en eller anden grund var endt på listerne over landsforræderne, f.eks. gå grund af navneforvekslinger. Mange af de arresterede blev derfor løsladt igen samme dag efter en kort afhøring. Men det var altså efter den ydmygende anholdelse.

En forklaring er her på sin plads: Man må huske på, at forholdene, da arrestationslisterne blev udarbejdet, var helt umulige: Det hele foregik jo under jorden i al hemmelighed, og de sædvanlige muligheder for at kontrollere identiteten og undersøge påstande om at en person var stikker, Hipo-mand, værnemager osv. eksisterede ikke. Af denne grund måtte fejlprocenten nødvendigvis blive meget høj, og man skal derfor ikke på dette punkt rette en anklagende finger mod modstandsfolkene.

De her omtalte arrestationer blev alle foretaget af modstandsbevægelsen i perioden fra den 5. maj og frem til den 13. maj, hvor politiet (som havde været ”under jorden” siden september 1944) atter genoptog tjenesten. Omkring 2/3 af de 21.800 var inden udgangen af august atter sat på fri fod.

Udover modstandsbevægelsens 21.800 arrestationer foretog politiet efter den 13. maj 16.800 anholdelser, hvortil yderligere kom ca. 2.000 på den danske brigades foranledning. Det samlede antal, som blev frihedsberøvet i kortere eller længere tid, nåede således i alt op på ca. 40.000. Af disse blev kun lidt over 14.000 dømt.