Avisartikler

  Fotos

  Filmklip

  Spørgsmål & opgaver

 Værd at vide om...

  arrestationerne

   sigtelserne

   straffene

   dødsstraffen

   erstatningerne

   lovgrundlaget