Styrketal og bevæbning

For landet som helhed havde modstandsbevægelsen ved befrielsen opnået tilslutning fra ca. 49.000 personer, idet tallet blot få måneder tidligere dog lå væsentligt lavere, jfr. nedenstående tabel. Vedrørende våben var situationen den, at undergrundshæren hovedsageligt fik sine våben ad luftvejen fra England, men der indsmugledes også en vis mængde fra Sverige.

I krigens sidste måneder foregik der desuden en mindre produktion af maskinpistoler i København, hvor det lykkedes at fremstille omkring 400 stk. 

De samlede forsyninger var dog langt fra store nok til, at der var et våben til alle. ”Bevæbningsprocenten”, var i København en månedstid før befrielsen helt nede omkring 31. På Fyn nærmede den sig 100,  mens Sjælland og øerne lå på 60% og Sønderjylland på ca. 50%.

Om modstandsbevægelsens størrelse på landsplan oplyser Gads Leksikon på side 391 følgende, idet alle tal dog er forbundet med nogen usikkerhed:

                                          April 1944                          9.600

                                   September 1944                10.200

                                          December 1944                 25.300

                                          Maj 1945                          49.000

I årene lige efter krigen gav det helt naturligt en vis status, hvis man havde været med i modstandsbevægelsen. I juni 1948 foretog Gallup en undersøgelse, som viste at ca. 300.000 danskere sagde, at de havde været med. 

Bevæbningsprocenten for ”Kulsvierbataljonen”, som styrkerne i Frederiksborg Amt Vest også kaldtes, lå helt oppe på 100% rent – hvilket selvfølgelig hang sammen med, at det var folkene herfra, som stod for modtagelserne i Gribskov!

For Frederiksborg Amt Vest så mandskabstallet pr. 5. maj 1945 således ud iflg. historikeren Anders Bjørnvigs oplysninger:

Staben (dvs. ledelsen) – 40 mand,

1.      kompagni (Hillerød) 136 mand,

2.      kompagni (Hillerød) 114 mand,

3.      kompagni (Helsinge) 146 mand,

4.      kompagni (Frederikssund) 170 mand,

5.      kompagni (Hornsherred) 142 mand,

6.      kompagni (Hareskov) 58 mand,

7.      kompagni (Frederiksværk) 85 mand,

Politiet – 60 mand.

Dette giver en samlet styrke på ca. 950 mand; men der er dog en vis usikkerhed omkring det helt nøjagtige tal. Lederen af Frederiksborg Amt Vest, Elith Truelsen, skriver således, at der var 1.050 i en artikel om modstandskampen 1944-45 i bogen "Hverdag, Modstand, Befrielse", som Frederiksborg Amtsråd udgav ved 40-jubilæet i 1985.

Antallet lå altså omkring 1000 mand i maj 1945, og dette er egentlig ganske imponerende i betragtning af, at det ved en stor razzia i november 1944 næsten var lykkedes for Gestapo, som havde fået et tip fra en stikker, at udrydde modstandsbevægelsen i amtet totalt. Efter razziaen var det således kun omkring 100 mand tilbage i hele amtet iflg. Truelsens oplysninger i den nævnte artikel.