Spørgsmål & opgaver

 

1. Avisernes omtale af modstandsfolkene.

Det er en gammel sandhed, at historien skrives af sejrherrerne. Vinderen roses, taberen svines til, og der tages ikke smålige hensyn til sandheden.  På samme måde kan man også sige, at aviserne efter befrielsen blev skrevet af sejrherrerne.

a) Hvorledes skildres modstandsmændene gennemgående i teksterne, i positive eller negative vendinger? Giv (med citater) så mange eksempler som muligt inden for en rimelig tid. Den holdning til modstandsmændene, du afdækker, kalder man i faget historie for artiklernes tendens.

Når man arbejder historisk kildemateriale, som du gør nu, er det er grundprincip at være meget skeptisk over alle oplysninger, som passer med tendensen. Oplysninger, som strider mod tendensen eller bare er neutrale, er derimod langt mere troværdige.

b) Nævn nogle eksempler på oplysninger om modstandsmændene, som du mener, man kan stole på, når der er taget højde for tendensen.

 

2. "Forholdsordre nr. 2".

Se tekst 4 og besvar kort:

a) Hvem har udstedt ordren?

b) Hvem er den udstedt til?

c) Hvad går den ud på?

d) Ved Frihedsrådets kommandoudvalg fredag nat, hvad betingelserne for kapitulationen går ud ud på?

 

3. Modstandsfolkenes antal og udrustning.

a) Se på fotografierne og filmen, kig også i rubrikken "Værd at vide ..." og giv en beskrivelse af styrkernes antal, våben, påklædning m.v. (se f.eks. også avisteksterne 6 og 12).

b) Hvorledes vil du på grundlag af det, du nu ved, bedømme frihedskæmpernes chancer i en eventuel kamp mod de tyske tropper? Begrund dit svar.

c) Lav på grundlag af oplysningerne i teksten om modstandsfolkenes antal og bevæbning (under "Værd at vide ...") en grafisk fremstilling af antallet af medlemmer i den danske modstandsbevægelse i perioden april 1944 til maj 1945.

d) Sammenlign evt. udviklingen i tilslutningen med udviklingen i krigens gang i Europa. Kan der være en sammenhæng? Hvilken?

 

4. Modstandsfolkenes aktiviteter.

a) Tekst 1 beskriver en likvidering foretaget af modstandsfolkene. Hvad kan årsagen til likvideringen have været? Har du en mening om metoden?

b) Nogle af fotografierne viser modstandsfolkene i færd med en eller anden opgaverelateret handling. Hvilke handlinger er der tale om?

c) Se teksterne 6 og 7. Hvilke opgaver har modstandsfolkene, og hvordan løser de dem?

d) Se i teksterne 11 og 13 og giv en kort skildring af modstandsfolkenes "hverdag" på Skansegården.

e) I tekst 14 omtales en udrykning til Dyrskuepladsen.

 

5. Sejrsfesten den 8. maj.

Se i tekst 17 og besvar følgende spørgsmål:

a) Hvem havde arrangeret festen?

b) Arrangementet var præget af temaer som nationalfølelse, hyldest til modstandsbevægelsen, støtte til de allierede og sejr over tyskerne. På hvilke måder blev disse fire temaer markeret?

Under festen blev der holdt tale af to af den lokale modstandsbevægelses ledere, civilingeniør Jørgen Poulsen, og adjunkt Hegelund Lange.

c) Hvilken betydning havde modstandsbevægelsen haft for de allieredes sejr iflg. Jørgen Poulsens tale?

d) Hvilket billede får man i Hegelund Langes tale af "modstandsåndens" vækst og omfang?

e) Læs teksten om billedet af besættelsen under rubrikken "Værd at vide ... " og gør rede for, hvad forskerne i vore dage siger om disse forhold.

f) Undersøg evt. hvad folk du kender (gerne i forskellige aldersgrupper) mener om spørgsmålene. Skriv resultatet ned og kommentér det.

 

6. Dagbog.

Hvis et andet produkt ikke allerede er aftalt, kunne det være en god idé at skrive en dagbog.

Opgave:

Forestil dig, at du er modstandsmand. Du er 20 år og har været med i modstandsbevægelsen i ½ års tid. Du skriver dagbog for flere dage, da du først fik tid om aftenen den 7. maj.

Ideer til indhold: