De tre mindeplader i fortovene

Ved viadukten over Hammersholtvej og på Milnersvej findes der tre mindeplader over danskere, som på de pågældende steder mistede livet i besættelsens sidste måneder.

Stenen på Milnersvej er nedlagt i fortovet ud for nr. 22 til minde om den unge frihedskæmper Jørgen Kjær Simonsen, der blev dræbt der den 23. februar 1945 i en alder af 23 år. Han havde fået ordre til at likvidere en stikker, men uheldigvis var han så længe om at få sit skydevåben frem, at stikkeren anede uråd og fik tid til at trække sin pistol. De skød begge næsten samtidig, og frihedskæmperen blev dræbt på stedet, mens stikkeren hårdt såret blev kørt til Centralsygehuset, hvor han senere døde.

Stenene ved viadukten er til minde om Louise Sørensen og J. Fleischer Michaelsen, som dræbtes den 24. marts 1945 i en lidt kompliceret hændelse, som er udførligt beskrevet i Hillerødbogen fra 1948. Her er hovedtrækkene:

Den øverste leder af modstandsbevægelsen i Frederiksborg Amts vestlige del, Elith Truelsen (dæknavn Tom), og hans næstkommanderende Hans Normann Petersen (dæknavn Dalle) havde været til et møde i København omkring våbennedkastningerne over Gribskov var så diskret som muligt på vej hjem til Hillerød ad Hammersholtvejen. De kørte i en lille lastvogn med illegale nummerplader og medbragte i førerhuset såvel skydevåben som nogle vigtige papirer, som tyskerne på ingen måde måtte få fat i. Med andre ord var en kontrol ved en tysk vejspærring ikke lige sagen.

Imidlertid var det netop, hvad de nærmede sig, mens de kørte ind mod byen langs Teglgårdssøen. Samme dag havde modstandsfolk fra Frederiksværk nemlig søgt at sabotere en stor tysk militærtransport ved at anbringe en sprængladning på Frederiksværkbanens skinner ved Freerslev Hegn, og tyskerne søgte nu ved vejspærringer rundt om Hillerød at fange sabotørerne, som de troede var derfra. Der hvor Carlsbergvej og Hammersholtvej mødes var tyskerne derfor nu ved at etablere en vejspærring lige syd for viadukten. En gruppe tyske soldater spærrede vejen, og da Tom og Dalle kom tæt nok på, trådte en officer ud fra fortovet og gav tegn til, at bilen skulle standse. I Hillerødbogen beskrives det følgende således:

"Tom havde straks sin plan klar. Han satte farten ned og lod, som om han ville stoppe, idet han samtidig satte vognen i 2. gear for at få de bedt mulige betingelser for at udnytte dens hastighedsstigning. Idet han var ud for officeren, gav han gas for at få farten, der nu var nede på ca. 6 km i timen, op til det mest mulige, men inden de rigtig var kommet i gang, nåede officeren at trække sin pistol og skyde tværs igennem førerhuset lige forbi ansigtet på de to mænd. Dette skud ramte Fleischer Michaelsen, der gik inde på fortovet. I næste øjeblik begyndte samtlige soldater at fyre på vognen, der nu for op gennem viadukten i stærk fart. Ingen af skuddene ramte de to i vognen, derimod ramte projektilerne fra et let maskingevær fru Louise Sørensen. Tom så hende falde på vejen foran sig.

Hidkaldt af skydningen var vagten ved det gamle sygehus gået ud på gaden og var i beredskab. Tom kunne derfor ikke køre op mod Torvet, men måtte dreje ad Sdr. Banevej mod Jernbanestationen. Her var en rutebil stillet på tværs af gaden (Den tids bybus kørte ikke længere end til stationen, hvor den foretog en omstændelig vending for at køre ned i byen igen /Red.). For at komme forbi kørte han vognen op over heller og fortov og fortsatte ad Ndr. Banevej, Langesvej, Københavnsvej mod syd og ad Tamsborgvej. Her var en anden tysk styrke ved at gå i stilling, men det lykkedes at overraske dem så meget, at de kom igennem uden skyderi."

Til minde om de to dræbte findes to sten i et lille anlæg syd for viadukten på vejens østlige side. De er anbragt der af kommunen i forbindelse med nogle vejarbejder for en del år siden, men de ligger begge forkert. Fleischer Michaelsen dræbtes på, ikke ved siden af, fortovet, men værre er det med pladen for Louise Sørensen. Den ligger ikke blot på den gale side af vejen, men på den gale side af viadukten.

Det burde næppe koste kommunen mere end en smule ulejlighed og lidt betænksomhed at lægge de to plader tilbage til de korrekte steder, hvor de tidligere var anbragt.