Modstandsbevægelsens opbygning og ledelse

I det sidste års tid lå den øverste militære ledelse af den danske modstandsbevægelse i hænderne på de allierede. Herhjemme lå ledelsen hos Frihedsrådets kommandoudvalg, som gennem et system af regionsledelser, amtsledelser og byledelser forsøgte at holde lidt styr på, hvad der foregik. I byerne oprettedes desuden på Frihedsrådets initiativ i det sidste års tid ”lokalkomiteer”, en mindre kreds af pålidelige mænd, som i akutte situationer kunne udstede ordrer i Frihedsrådets navn.

Strukturen kan fremgår nok klarest ved at tage eksemplet Hillerød:

1)  Hillerød havde ved befrielsen to kompagnier, der indgik som et led i

2)  styrkerne i Frederiksborg Amt, som af særlige grunde var opdelt i Frederiksborg Amt Øst (området langs Øresundskysten) og Frederiksborg  Amt Vest (hele resten af amtet, herunder Hillerød), som så igen indgik i

3)  region 5 (Sjælland plus Lolland, Falster og Møn), som var den ene af landets i alt 7 regioner

4)  Øverst befandt sig så Frihedsrådets kommandoudvalg i samarbejde med den allierede overkommando for de vestallierede styrker, SHAEF, i London.