HS 10.8.45

Kulsvierbataljonens afskedsparade

”Vi takker jer for, at I udførte det, I blev sat til, som en pligt!”

Hillerød, fredag

Frihedskæmpernes Kulsvierbataljon holdt torsdag eftermiddag afskedsparade på Torvet. Før og efter paraden marcherede bataljonen gennem byen med fane og F.D.F.s orkester i spidsen.

Efter at fanen var ført frem, talte kaptajn Dines Jensen, som indtil for kort tid siden var chef for Frederiksborg Amt Vest. Kaptajnen udtalte bl.a.:

”Kammerater! For godt tre måneder siden mødtes I, og I vidste ikke dengang, hvad I gik ind til. Vi takker jer for, at I udførte det, I blev sat til, som en pligt. En særlig tak skal lyde til jer, der blev tilbage til det sidste. I har værnet om den tone og ånd, som var frihedsbevægelsens. Tag den med hjem. Lev vel! Og på gensyn!”

Derefter talte chefen for Sjællandsledelsen, oberstløjtnant Toussieng, som sagde:

”I de måneder, som nu er forløbet siden kapitulationen, er I blevet brugt til bevogtningsopgaver, som staten ikke havde militær- eller politistyrker nok til at klare. Nu er staten i stand til at klare sine naturlige opgaver, men I hører ikke op med at være frihedskæmpere, fordi I bliver hjemsendt. Hold jeres færdigheder ved lige og hold ånden brændende. Lad os aldrig mere opleve en 9. april.”

Senere på eftermiddagen så frihedskæmperne aktuelle engelske og amerikanske film i biografen på torvet. Kl. 18 var der middag på ”Kjøbenhavn”, hvor der blev holdt en række taler, og hvor man drøftede fremtidsplanerne.