FAA 8.5.45

Frihedsrådets lokalkomité i Hillerød
Navne, der hidtil har været skjult under anonymiteten.

Det har været kendt, at frihedsrådet har haft en lokalkomité i Hillerød. Mindre kendt har det naturnødvendigt været, hvilke navne der stod bag, men vi ser os i dag i stand til at hæve anonymiteten.

Den første lokalkomité blev i september 1944 udpeget af frihedsrådet, der på dette tidspunkt nedsatte lokalkomiteer landet over. Den første komité i Hillerød kom til at bestå af

                civilingeniør Jørgen Poulsen (formand)

                landsretssagfører E. Martved

                sagførerfuldmægtig Kai Pallesen,

                bogholder E. Truelsen og

                højskolelærer Høystrup Jensen

 

Siden er lokalkomiteen som følge af Gestapo-razziaer flere gange blevet omdannet, og den består i dag af følgende:

                adjunkt Hegelund Lange (formand)

                adjunkt Peter Grove

                reservelæge H. C. Søndergaard

                sagførerfuldmægtig Kai Pallesen

                Forstanderinde, frk. Sigrid Nicolaisen

                stud. mag. Jacob Friis

                ingeniør Dines Jørgensen

                Landinspektørstuderende Stig Dilling Larsen           

                civilingeniør Jørgen Poulsen

                Murer Tony Hansen

                Landsretssagfører E. Martved og

                redaktionssekretær H. Langkilde-Hansen

Lokalkomiteen er frihedsrådets stedlige repræsentation, og den fungerer, indtil den bliver opløst af frihedsrådet.

Lokalkomiteen, militærgrupperne og politigrupperne beder os i øvrigt meddele, at man tager afstand fra den behandling, forskellige kvinder blev genstand for i lørdags fra uansvarlige elementers side, og man understreger, at de pågældende kvinder kort efter, at de var ført til rådhuset, i videst muligt omfang blev befordret hjem.

Våbenfolkene og politidelingerne, der udgør selvstændige grupper inden for frihedsrådets rammer, ønsker endnu ikke at opgive navne på ledelsen eller tal og positioner. Man har endnu et opgør med Hipo tilbage og vil ikke udsætte enkelte frihedskæmpere for overlast fra de hipofolk, som endnu ikke er blevet uskadeliggjort.