FAA 8.5.45

Dramatisk udrykning til Dyrskuepladsen

Tyskerne begyndte at brænde deres papirer

På Skansegården i Hillerød, hvor frihedskæmperne har kvarter, blev der i går lidt før middag slået alarm: Efterretning om, at tyskerne i Dyrskuepavillonen var ved at brænde vigtige papirer.

Korte kommandoråb lød, og i løbet af et øjeblik var to lastbiler fyldt med frihedskæmpere sammen med et par af politiets biler for fuld fart på vej mod Dyrskuepladsen. I løb blev pavillonen omringet, og man gik derefter til angreb, klar til at nedkæmpe enhver modstand.

Et par skræmmeskud var imidlertid tilstrækkeligt. De 6-7 civile tyskere og et par danskere, der befandt sig i bygningen, overgav sig hurtigt til de uforfærdede frihedskæmpere, og med hænderne rakt i vejret kom de ud, én for én, og blev taget i forvaring.

Pavillonen, der har været benyttet af Organisation Tesch, blev gennemsøgt af politiet. Man tog (sig) alle de papirer, der var tilbage, ligesom man tog pengekasserne i forvaring. Men i komfuret ulmede det endnu i de papirer, der allerede var tilintetgjort.