FAA 8.5.45

Danske politimænd har taget rådhuset i besiddelse

Søndag aften forlod det tyske politi rådhuset i Hillerød, og i går kl. 14 blev det danske splitflag atter rejst på rådhusets flagstang, der har været taget ned under de grønnes besættelse. Frihedskæmperne paraderede og gjorde honnør, mens politiassistent Stokvad lod flaget glide til tops..

Dagen igennem mødte flere og flere ordensbetjente i deres egne uniformer og stålhjelme, men alle bar frihedskæmperne blå-hvid-røde armbind. Politiet som etat er nemlig ikke trådt i funktion endnu, og Hillerød politikreds betjente virker her som andetsteds i landet inden for frihedskæmpernes organisation.

…. (diverse taler osv.)

Politimændene gennemgik lokaliteterne for at fjerne eventuelle glemte efterladenskaber fra tyskerne, men det eneste udbytte blev en tysk bog, der lå i en skuffe. Bogen blev smidt ud af vinduet. Nogle mennesker neden for rådhuset samlede den op, men da de så, at det var en tysk bog, blev den højtideligt brændt på Torvet.

Ude i rådhusets gård ligger en del af de jerntromler, som fra engelske flyvemaskiner er blevet nedkastet i Gribskov med våben til frihedskæmperne. tromlerne er som våbnene solidt arbejde. I enderne har de været forsynet med svære gummiskiver til at tage stødet af.

Politimester Lassen er vendt hjem fra Sverige, men har endnu ikke tiltrådt sit embede.