FAA 6.5.45

Hillerøds første frihedsdag

Et stort antal arresterede ført til arresten

Efter jubelen og glæden om aftenen den 4. maj oprandt dagen i går som en af de mest bevægede dage i Hillerøds historie. Som et symbol på, at vi atter er herrer i vort eget hus, dukkede allerede tidligt på dagen de første frihedskæmpere frem, iklædt danske militærhjelme og soldaterkapper eller anden mere tilfældig iklædning eller bevæbnet med maskinpistoler eller med lette 15-skuds amerikanske karabiner.

De medvirkede ved arrestationerne af personer, der sigtes for under besættelsen at have forbrudt sig ved at gå fjendens ærinde; de optog polititjeneste for at sikre ro og orden på strategisk vigtige steder, og de patruljerede i biler med eller uden nummerplader. Ikke i mange år har der i øvrigt været set så mange benzinbiler, som der pludselig i går dukkede frem på Hillerøds gader.

Det var en fornøjelse at se, hvor roligt og veldisciplineret de optrådte, disse raske frihedskæmpere, og overalt, hvor de viste sig, tiljubledes de da også af den festligt flagsmykkede by.

Straks fra morgenstunden samledes folk i tusindvis på Torvet, hvor de britiske, amerikanske og russiske flag vajede fra Hotel København, og da meddelelsen om, at der i dagens løb kunne ventes engelske soldater til byen, gik ”Union Jack” til vejrs på kommunens flagstang uden for administrationsbygningen.

Ved 10-tiden blev der pludselig bevægelse i folkeskaren på Torvet. Det tyske gendarmeri på rådhuset gav sig til – hilst af stormende jubelråb – at nedtage skiltet, der angav, at her holdt det tyske politi til. Det blev signalet til almindelig storm mod pigtrådsspærringen omkring rådhuset, men midt under rydningsarbejdet blev folk stoppet, idet de tyske politisoldater følte deres sikkerhed truet, og frihedskæmperne fik hurtigt dæmpet gemytterne, så pigtråden delvis fik lov at stå – endnu et lille stykke tid.

Dagen igennem blev arresterede personer i stort antal ført dels til Arbejdsanstalten, dels til arresten på rådhuset, og navnlig det sidste sted undlod folkemængden ikke at give tydelige mishagsytringer til kende.

Nogle kvinder, der blev ført til arresten af ikke ansvarlige elementer, blev senere på dagen sat på fri fod. Arrestationerne foregik i øvrigt over hele Nordsjælland, og de fandt heldigvis sted ret gnidningsløst. Selv bevæbnede nazister havde indset, at modstand over for de uforfærdede frihedskæmpere var nytteløs.

I løbet af dagen blev der fra Hotel København leveret frihedskæmperne i Hillerød 4.000 stykker smørrebrød.