FAA 5.5.45

TELEFONISK ORDRE

5.5.45 kl. 05.00: Telefonisk ordre fra kommandoudvalget til modstandsbevægelsen:

”Kl. 8.00 begynder beskyttelsesforanstaltningerne efter § 10 (dvs. bevogtningsopgaverne  /red.) samt arrestationer. Disse må ikke føre til episoder med tyskerne.”