FAA 5.5.45

Frihedsrådets kommandoudvalg meddeler fredag nat:

Modstandsbevægelsens styrker skal holde sig parat

Der vil blive dannet en regering sammensat af mænd fra de politiske partier og mænd udpeget af Danmarks frihedsråd.

Denne regering vil snarest overtage ansvaret for roens og ordenens opretholdelse. I den øjeblikkelige situation må dette imidlertid ske gennem modstandsbevægelsens øverste militærinstans, Frihedsrådets Kommandoudvalg. (Kommandoudvalget) udtaler herom følgende:

Fra i dag, den 5. maj kl. 8, er det forhold indtruffet, som er forudset i Forholdsordre nr. 2, punkt 10. Modstandsbevægelsens styrker skal i denne situation hjælpe med til at opretholde ro og orden. I dette øjeblik foreligger endnu ikke betingelserne for kapitulationen. Modstandsbevægelsens styrker kan derfor ikke foretage sig andet end at holde sig klare. Disciplineret afventer vi nærmere ordre. Ingen styrker må foretage aktioner på egen hånd.