FAA 10.5.45

En del af frihedskæmperne hjemsendt

En appel på Torvet i går – tak til frihedskæmperne fra amtslederne

På Torvet var der i går eftermiddags en appel af frihedskæmpere. De to kompagnier fra Frederiksborg Amts vestre mødte til parade, og efter paraden hjemsendtes en del af frihedskæmperne, nemlig en tredjedel. 

Over to hundrede frihedskæmpere deltog i paraden, der overværedes af mange mennesker. Den militære chef, Kaptajn A. D. Jensen, takkede foran geledderne frihedskæmperne for deres indsats. Det havde været en fornøjelse og glæde at arbejde med frihedskæmperne. Efter talen takkede kaptajn Jensen hver enkelt frihedskæmper ved et håndtryk.

Amtslederen for modstandsbevægelsen, bogholder Truelsen (Tom), takkede sine kammerater for deres udmærkede arbejde ved transporter af våben, og hvad der i øvrigt havde været af arbejde, som skulle gøres under besættelsen.

Tilskuerne til paraden blev vidne til nogle små, rørende optrin. Flere af frihedskæmpernes børn, der ikke havde set deres far i lang tid, listede sig hen til rækkerne for at give far en buket blomster. Butikkerne var jo lukket, og nogle af børnene havde været i skoven eller i haven for at plukke blomsterne.

Efter paraden trådte C.B’erne af for at overgå til særlige bevogtningsopgaver.