FA 7.5.45

Da de nordsjællandske stikkere og nazister blev bragt i ”sikkerhed”

Glimt fra politiets og frihedskæmpernes indsats rundt om i Nordsjælland.

Da solen gik ned ved den anden frie dag i Danmark, var der i Nordsjælland arresteret et meget stort antal hipofolk, stikkere, værnemagere, overbeviste nazister og lignende. De sad arresteret rundt omkring i arrester, interimistiske lokaler i tilfældige bygninger og i politiets stationer, hvor disse igen er blevet overtaget.  For de hundreder af mennesker, der i de sidste to dage trofast har stået på vagt foran frihedskæmpernes hovedkvarterer, tegnede der sig et broget og mangeartet billede.

De arresterede i Hillerød

I Hillerød havde frihedskæmperne hovedkvarter på arbejdsanstalten ”Skansegården”.

Ustandselig suser små benzindrevne biler og store tunge lastbiler ud og ind ad porten, mere eller mindre overfyldt med frihedskæmpere. En gang imellem sidder en ”civil” mellem de stålhjelmsprydede hoveder, og en øredøvende hujen fra menneskemassen forkynder i så fald, at der har været ”bid”.

Kommer man inden for vagtkæden af de svært bevæbnede frihedskæmpere møder man kendte og ukendte ansigter, unge og gamle patrioter, nogle næsten ukendelige i den svære udrustning med maskinpistoler, canadiske 15-skuds karabiner, stålhjelm, patrontasker, håndgranater og automatrevolvere.

I et lille kontor i hovedbygningen ligger centralen for det hele: det kontor, hvor kriminalassistent Laurids Hansen sammen med Hillerøds øvrige politimænd leder eftersøgningsarbejdet. Da arbejdet begyndte lørdag morgen, var der så travlt, at man havde besvær med at få alle de arresterede indregistreret, mens der nu er længere imellem, at man kører ind med en arrestant. En gang imellem kommer frihedskæmpere gående med stikkere spadserende foran sig, holdt i skak af tunge revolvere, og ind imellem kommer unge kvinder, hvis generalieblad trænger til undersøgelse, fint kørende i biler uden nummerplader

Gårdspladsen ligner en ekspeditionslejr før opbrud. Lange rækker af de mest forskelligartede automobiler er parkeret, og rundt omkring haster frihedskæmpere til og fra togter ud i Nordsjælland, hvor arrestationer skal foretages og Hipo-folk nedkæmpes. Engang imellem ruller store lastbiler ud med patruljer, der skal være med til at rense luften over Danmark, og andre gange vender de hjem med en lille klynge stikkere mellem sig.

I fire værelser i hovedfløjen sidder nazisterne fanget. Blandt de arresterede er barbermester GP, herreekviperingshandler MS, revisor VB, postassistent TC, og hipomand på rådhuset MH. Glarmester V, der gjorde sig så ufordelagtigt bemærket på Hillerød Torv den 9. april i år, er formentlig taget i Haslev, hvortil han er blevet forflyttet.

Bag ruderne i fangeværelserne ser man i øvrigt kommuneassistent CB, fhv. ejer af …gaard MS, Modehandler LG, Byretsdommer J, kontorassistent MM og grosserer JL, alle Hillerød.

I Jørlunde blev taget forfatteren TB, i Slangerup centralbestyrer NH, og i Lillerød SS-mand KR, der havde 4 pistoler, og Hipo-vagtmester VP, der rådede over et stort arsenal af våben, dansk politiskilt og 5 fotografiapparater. I alt er der i Hillerød og omegn arresteret 115 personer og i Helsinge og omegn 28.

SS-folk sidder i ét værelse, Hipo-folk i et andet, nazister og stikkere i et tredje og kvinder i et fjerde. Uden for går unge frihedskæmpere bevæbnet til tænderne. Nedenfor vinduer skimter man stålhjelme, der gør det klart, at heller ikke ad denne vej er der chance for flugt – noget sikkert også kun de færreste er indstillet på. Inden arrestanterne får lov at gå ind i arrestværelserne, skal de aflevere seler, livrem, sokkeholdere, og lignende – for alle eventualiteters skyld.

Mandag morgen begyndte aktiviteten igen. Patruljerne suser stadig ud og ind, og af og til kommer flere arrestanter til. De kommer i kort forhør og indsættes i arresten, hvorefter retten senere skal tage stilling til dem efter den nye straffelov for sådanne personer.