Spørgsmål & opgaver

 

1. Hvem var flygtningene? Hvorfor og hvordan kom de hertil?

Se fotos nr. 1 og 2 samt teksterne om flugten fra russerne og om rejsen til Danmark, og find svar på disse spørgsmål:

a) Hvem bestod flygtningestrømmen af (køn- og aldersgrupper)?

b) Hvilke områder i Tyskland kom de fra?

c) Hvorfor flygtede de?

d) Hvor mange flygtede ialt vestpå?

e) Hvor mange af dem kom til Danmark?

f) Hvordan kom de hertil?

 

2. Indkvarteringen.

Se i fotogalleriet og i tekst 6 .

a) Sammenlign antallet af flygtninge i Hillerød med størrelsen af de indkvarteringssteder, du kender eller kan se i fotogalleriet, og giv en vurdering af pladsforholdene.

b) Om halmen på gulvet: Se underoverskriften til tekst 6 og fotos nummer 8 og 9.

Se i lejrreglementet og besvar følgende spørgsmål:

a) Beskriv flygtningenes muligheder for kontakt med folk udenfor (se en af bestemmelserne under pkt. 4).

b) Beskriv og kommentér badeforholdene (pkt. 13).

c) Hvilke grunde kan du tænke dig til disse baderegler?

d) Flygtningene havde pligt til at udføre forskelligt arbejde. Hvilke opgaver kunne det dreje sig om?

e) Nævn de forskellige særlige regler, der gjaldt for børn. Hvilke kommentarer har du?

 

3. Forplejningen.

Se kostplanerne, vis dem evt. derhjemme eller til din lærer i skolekøkken eller hjemkundskab, og skriv, hvad de siger, og hvad du selv mener om forplejningen. 

 

4. Flygtningene og pressen.

a) Referér indholdet af tekst 9, og gør rede for, hvilke holdninger til flygtningene artiklen udtrykker?

b) Er der i de øvrige tekster tegn på lignende holdninger? Giv eksempler.

c) Der er ikke foretaget undersøgelser af befolkningens holdning til flygtningene. En række læserbreve i Ekstrabladet var meget fjendtligt indstillede, men de udtrykker jo ikke nødvendigvis befolkningens syn. I en af de lokale avisnotitser gives der f.eks. udtryk for, at en læser er noget bekymret for forholdene i lejrene. Hvad går bekymringen ud på?

 

6. Dagbog.

Hvis et andet produkt ikke allerede er aftalt, kunne det være en god idé at skrive en dagbog.

Opgave:

Forestil dig. at du er fra Rostock ved Østersøen, og at du af jødisk oprindelse og altid har hadet nazisterne. Det er et mirakel, at de aldrig på grund af jeres tyske navn og udseende fik mistanke til jeres racemæssige baggrund. Du har samme alder som nu, er indkvarteret på Grundtvigs Højskole sammen med din mor, en lillesøster og 500 andre flygtninge. Det er nu midt i maj, og du har ikke skrevet dagbog, siden I forlod Rostock med skib sidst i april.

Ideer til indhold: