Flygtningenes afrejse

På grund af de katastrofalt dårlige forhold i det sønderbombede Tyskland tog det, som nævnt, sin tid at få flygtningene sendt ud af landet igen. Det mest oplagte havde måske været, at de blev sendt tilbage til de steder, de var kommet fra, men lysten til at blive sendt til steder, som nu lå i den russiskkontrollerede del af Tyskland, var meget lille blandt de flygtninge, som var kommet derfra. Og desuden var russerne selv meget afvisende med hensyn til at modtage dem, så selv om næsten 90% af flygtningene oprindeligt var kommet fra egne, som nu efter krigen lå i den russiske zone, så vendte kun 15% af dem tilbage dertil.

Antallet af tyske flygtninge i Danmark 1945 - 49.

Kilde: Flygtningeadministrationen: Flygtninge i Danmark 1945 – 1949. Kbh. 1950, bilag 9.

 

I dagene lige efter den 5. maj 1945 blev de første ca. 44.000 flygtninge sendt tilbage til Tyskland. 30.000 af dem opholdt sig endnu på de tyske emigrantskibe i Københavns havn og kom altså aldrig i land.. Men efter denne første hjemsendelse blev der en længere pause, og de næste flygtninge forlod først Danmark  efter over 1½ års ophold, nærmere bestemt i november måned 1946. Først yderligere 1½  år senere, den 15. februar 1949, forlod de sidste flygtninge dansk territorium.