Flugten fra russerne

Da de russiske hære nærmede sig østfra i krigens sidste måneder, kom den tyske befolkning i østområderne i farezonen. Derfor gav Hitler den 4. februar 1945 ordre til at starte en evakuering vestpå af disse mennesker.

Da russerne senere trængte ind i selve Tyskland, voksede antallet af tyskere, der skulle bringes i sikkerhed, med eksplosiv hast. Fra et stort område langs den tyske østersøkyst blev i alt omkring 2 millioner civile flygtninge, hovedsagelig kvinder, børn og gamle, transporteret vestpå mod de endnu sikre områder, specielt i Slesvig-Holsten nord for Hamburg.  Langt de fleste af de 2 millioner blev over hals og hoved transporteret til søs i, hvad der er blevet betegnet som historiens største og hurtigste evakuering over hav. Ca. 250.000 af flygtningene endte i Danmark