Udvalgte artikler fra de 4 aviser, Hillerød havde dengang.

Få et hurtigt overblik: Læs først de artikler, der er markeret med fed skrift.
Artiklerne står i kronologisk orden. jvf. datoerne i parenteserne.

 

Anvendte forkortelser:
FA: Frederiksborg Amtstidende (konservativ)
FAA: Frederiksborg Amts Avis (venstre)
HS: Helsingør Social-Demokrat (soc.dem. og indholdsmæssigt identisk med NS). Anvendt her af praktiske årsager.
NF: Nordsjællands Folkeblad (radikal)
NS: Nordsjællands Social-Demokrat (soc.dem.)
 


Tekst 1: Flygtningenes reaktion den 4.maj om aftenen (HS 5.5.)

Tekst 2: Om flygtningenes antal (FAA 8.5.)

Tekst 3: Ca. 40 tyskere begravet i Hillerød (HS 9.5.)

Tekst 4: Det tynder ud i tyskernes rækker (FAA 9.5.)

Tekst 5: Ca. 60 tyskere begravet i Hillerød og Tjæreby (FAA 10.5.)

Tekst 6: Socialtjenesten overtager flygtningehjælpen (FAA 10.5.)

Tekst 7: Ingen flygtninge på gaderne uden passérseddel (FA 11.5.)

Tekst 8: Flygtningehjælpen centraliseres (FAA 12.5.)

Tekst 9: Det er forbudt at sælge til tyskerne FA 14.5.)

Tekst 10: Der er forbud ... (FAA 15.5.)

Tekst 11: Adgang forbudt for tyskere (FAA 15.5.)

Tekst 12: 3000 tyske flygtninge (FAA 18.5.)

Tekst 13: De tyske flygtninge i Hillerød (FAA 26.5.)

Tekst 14: Bøde for at købe ind for flygtningene (FAA 29.5.)

Tekst 15: Flygtningene får sæbe (FAA 31.5.)

Tekst 16: Ingen tyskere mere på gaden uden danske passérsedler (FAA 1.6.)

Tekst 17: Razzia blandt flygtningene og de sårede soldater (FAA 13.6.)