Spørgsmål & opgaver

 

1. Avisernes omtale af englænderne.

Det er en gammel sandhed, at historien skrives af sejrherrerne. Vinderen roses, taberen svines til, og der tages ikke smålige hensyn til sandheden.  På samme måde kan man også sige, at aviserne efter befrielsen blev skrevet af sejrherrerne. Giv i det følgende din vurdering af de lokale avisers omtale af de engelske soldater.

a) Hvorledes skildres de engelske soldater gennemgående i teksterne, i positive eller negative vendinger? Giv (med citater) så mange eksempler som muligt inden for en rimelig tid. Den holdning til englænderne, du afdækker, kalder man i faget historie for artiklernes tendens.

Når man arbejder historisk kildemateriale, som du gør nu, er det er grundprincip at være meget skeptisk over alle oplysninger, som passer med tendensen. Oplysninger, som strider mod tendensen eller bare er neutrale, er derimod langt mere troværdige.

b) Nævn nogle eksempler på oplysninger om englænderne, som du mener, man kan stole på, når der er taget højde for tendensen.

 

2. Vedr. modtagelsen af de første engelske soldater.

a) Se i teksterne 1 - 2 - 3 - 5 og gør rede for planerne for modtagelsen af de første engelske soldater.

b) Se tekst 4 og filmklippet fra slottet og fortæl om forviklingerne omkring de 4 journalisters besøg.

c) Se tekst 6 og 8 og giv en beskrivelse af de engelsk soldaters besøg i Hillerød og Helsingør. Sammenlign evt. for Hillerøds vedkommende med planerne for modtagelsen.

d) Hvad var formålet med besøget?

 

3. Den 40-mand store gruppe.

a) Se teksterne 9 og 10 og beskriv soldaternes ankomst.

b) Hvad fortæller aviserne om soldaternes indkvartering og deres forhold til befolkningen?

c) Hvad fortæller aviserne om formålet med englændernes ophold?

d) Hvor lang tid var gruppen i byen?

 

4. Dagbog.

Hvis et andet produkt ikke allerede er aftalt, kunne det være en god idé at skrive en dagbog.

Opgave:

Forestil dig, at du er skoleelev i 1945. Din alder er den samme som i dag. Du har forsømt din dagbog i nogen tid, men nu har du besluttet at skrive om englænderne og dine forsøg på at komme i kontakt med dem.

Ideer til indhold: