Englændernes opgaver

Hvis det skal stilles meget kort op, stod englænderne efter kapitulationen overfor især disse opgaver:

1)    De tyske tropper skulle trækkes ud af Danmark på en ordentlig og disciplineret måde. Det med en disciplineret tilbagetrækning var ikke umiddelbart en selvfølge. Man skal her huske på,  at det drejede sig om en tilbagetrækning af omkring 170.000 mand, at det foregik til fods (!), at der kun var stærkt begrænsede levnedsmidler til rådighed, at man måtte overnatte i det fri osv.  Opgaven  blev pålagt den tyske generalstab i Danmark under generaloberst Lindemann, og tilbagetrækningen var i alt væsentligt overstået den 6. juni. Det kom ikke til alvorlige episoder.

2)   Dernæst var der opgaven med at bevogte kaserner, våbendepoter m.v. efter tyskernes tilbagetrækning. Denne opgave blev den 7. maj tildelt den danske modstandsbevægelse; men mange modstandsfolk brød sig ikke om disse bevogtningsjob, som lå milevidt fra de mere aktive opgaver, de havde set frem til, og det blev rundt omkring i landet nødvendigt at ansætte lønnet vagtmandskab i en vis udstrækning.

3)    Den formelle modtagelse af de lokale, tyske kommandanters kapitulation rundt omkring på kasernerne. Denne opgave blev overladt til små hold, for Hillerøds og Nordkystens vedkommende et hold på 4 mand og en tolk, som i en jeep kørte fra sted til sted og fik ordnet formaliteterne på under en time hvert sted.

4)    Endelig var der de mere besværlige ting, som tog tid og krævede et vist antal mand.  Det kunne dreje sig om en gennemgang, evt. beslaglæggelse, af efterladte tyske våben. I Nordsjælland var der f. eks. nogle tyske énmandsubåde, som var ankommet til Frederiksværk/Hundested-området i marts 1945, og som man gerne ville se nærmere på. Men det kunne også bare være en gennemgang af mere almindelige tyske lagre, og  også i et vist omfang tilbagelevering af ting, som tyskerne havde beslaglagt fra befolkningen.

Til at løse disse opgaver i Hillerød og omegn sendte englænderne en lille gruppe på 40 mand, som til åbenlys overraskelse for alle og enhver i Hillerød dukkede op den 13. maj og forsvandt igen efter et par uger. 

I november 1945 forsvandt næsten alle englændere igen fra Danmark, dog undtagen en mindre gruppe, som arbejdede under SHAEF og fortsat havde opgaver at løse et stykke tid endnu..