Soldater fra regimentet The Royal Dragoons i Hillerød.

Deres modtagelse og opgaver.

 

I avisartiklerne berettes blandt andet om de forventninger, der knyttede sig til modtagelsen af de første englændere, og om ankomst og ophold i byen.

De bevarede fotos demonstrerer tydeligt, at de engelske soldater ankom ganske uventet. Der er kun et enkelt billede fra ankomsten af den første gruppe på 4 mand og ingen fra ankomsten af den næste. De øvrige fotos viser diverse dagligdags situationer fra det 2 uger lange ophold.

I nogle filmklip fra den ydre slotsgård vises scener fra den noget kiksede modtagelse af 4 krigskorrespondenter, som man i begyndelsen fejlagtigt troede var britiske soldater.   

I afsnittet Værd at vide om ... findes et udvalg af yderligere informationer, men hvis du vil vide mere, er Gads leksikon om dansk besættelsestid et godt sted at lede.