Borgmesteren i modvind

I mange provinsbyer landet over skete der i løbet af den 5.- 6. maj det, at forholdet mellem den lokale borgmester og modstandsfolkene blev præget af modsætninger og mistillid. Eksempelvis kunne borgmestrene i nogle tilfælde ikke umiddelbart finde sig i at se, at beslutningerne i ”deres” by pludselig blev taget af andre, mere elle mindre ukendte, ikke-folkevalgte personer og grupper. Og modsat kunne det i andre byer være svært for modstandsfolkene at indse, hvorfor borgmesteren ville blande sig i beslutninger, som de syntes, han skulle holde sig fra.

Hvad der nøjagtigt gik galt i Hillerød ligger ikke fast, men det skulle altså vise sig, at Hillerød ikke adskilte sig fra mange andre byer på dette punkt. Uoverensstemmelserne førte til ændrede planer for modtagelsen af englænderne. I den oprindelige plan skulle borgmesteren på byens vegne byde englænderne velkommen på Torvet, men den 6. maj blev arrangementet ændret til at skulle finde sted i slotsgården, hvor ikke borgmesteren, men amtmanden skulle byde velkommen (selv om han faktisk var syg og lå på hospitalet!)

At striden senere udartede sig til åbenlyst urimelige, injurielignende angreb på borgmesteren falder helt uden for emnet og skal her blot nævnes afslutningsvis.