Udvalgte artikler fra de 4 aviser, Hillerød havde dengang.

Få et hurtigt overblik: Læs først de artikler, der er markeret med fed skrift.
Artiklerne står i kronologisk orden. jvf. datoerne i parenteserne.

 

Anvendte forkortelser:
FA: Frederiksborg Amtstidende (konservativ)
FAA: Frederiksborg Amts Avis (venstre)
HS: Helsingør Social-Demokrat (soc.dem. og indholdsmæssigt identisk med NS). Anvendt her af praktiske årsager.
NF: Nordsjællands Folkeblad (radikal)
NS: Nordsjællands Social-Demokrat (soc.dem.)

 


Tekst 1: Hillerøds første frihedsdag (uddrag vedr. englændernes ankomst, Faa 6.5.)

Tekst 2: De første englændere ventes til Hillerød (FAA 6.5.)

Tekst 3: Broget bybillede på fredens første dag (uddrag vedr. englændere, FA 7.5.)

Tekst 4: 4 engelske soldater på Frederiksborg Slot (NV 8.5.)

Tekst 5: Hvornår kommer englænderne? (FAA 8.5.)

Tekst 6: Engelske soldater hilst med begejstring på Hillerød Torv (FAA 10.5.)

Tekst 7: En tysk og en engelsk bil gik i stå (FAA 10.5.)

Tekst 8: De engelske soldaters modtagelse i Helsingør (FAA 10.5.)

Tekst 9: Englænderne rykket ind i Hillerød (NV 14.5.)

Tekst 10: 40 engelske soldater kommet til Hillerød (FAA 15.5.)

Tekst 11: Englænderne (FAA 15.5.)

Tekst 12: "Camel" i byen (FAA 15.5.)

Tekst 13: Beslaglagte effekter tilbageleveres (FAA 15.5.)

Tekst 14: En ølglad sætternisse (FAA 16.5.)

Tekst 15: Påkørt af engelsk lastbil (NV 28.5)

Tekst 16: Englændernes farvel til Hillerød (FAA 30.5.)