Credits

 

                 Webstedet www.befrielsenihillerød.dk er blevet til under medvirken af følgende:

Frihedsmuseet, København: Tak til museumsinspektør Henrik Lundbak for instruktion i benyttelsen af museets fotosamling og for hjælp med at få scannet de udvalgte billeder. Ligeledes tak til Poul Hansen for hjælp med lydkopien af BBCs udsendelse den 4. maj kl. 20.30 og et supplerende skriftligt materiale om Prins Jørgens March.

Annalise Helms privatarkiv, Horsens. Tak til fru Annalise Helms for tilladelse til at bringe et foto. som hendes mand, Ole Helms, tog af Søndergade, mens den begyndte at fyldes med folk den 1. maj 1945 ved middagstid, da man lokalt troede, at besættelsen var forbi ("Særfreden i Horsens"). Også tak til Byarkivet i Horsens for adgang til yderligere materiale om episoden og til journalist Chr. Rimestad, Horsens Folkeblad, for venlig assistance i samme forbindelse.

Hovedbiblioteket, Helsingør: Tak til personalet for venlighed i forbindelse med arbejdet med stof i Helsingør Social-Demokrat.

Hillerød Bibliotek: Tak til personalet for ulejligheden med at bringe de tunge bind med de benyttede aviser fra magasinet frem og tilbage.

Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød: Langt de fleste fotos stammer herfra. Tak til arkivar Lisbet Schacht Hansen for hendes hjælp med at fremskaffe de relevante fotomapper.

Nordsjællandsk Folkemuseum, Hillerød. Tak til museumsinspektør Flemming Beyer for arbejdet med at finde billeder frem.

For hjælp og gode råd undervejs takkes fhv. afdelingschef Leon Rasmussen samt lærerne Helle Strunk Kristiansen og Erik Wedderkopp.

                 En særlig stor tak til lærer Sven Erik Lindschouw for værdifuld hjælp med IT-problemerne.

                 Webstedet er bygget under anvendelse af Microsofts FrontPage 2003.

                 Hvis nogens ophavsret utilsigtet er krænket, bedes man venligst kontakte mig desangående.

                 © Bjørn Verstege, e-mail: bjoern.verstege@tiscali.dk