Hillerøds fire aviser

Hillerød havde på den tid – som mange andre større provinsbyer dengang – 4 lokale dagblade repræsenterende hver sit politiske parti. Det drejer sig om Frederiksborg Amts Avis (venstre), Frederiksborg Amtstidende (konservative), Nordsjællands Venstreblad (radikale) og Nordsjællands Social Demokrat. I forbindelse med sidstnævnte skal det nævnes, at der af praktiske grunde også er anvendt tekster fra "søsteravisen" Helsingør Social Demokrat i materialet; men da de gengivne tekster er ens i begge udgaver, har dette ingen betydning.

Det er praktisk at vide, at kun Frederiksborg Amtsavis udkom om morgenen. De øvrige udkom sidst på eftermiddagen og var, hvad man dengang kaldte "aftenaviser". Mens Amtsavisen således kun kunne skrive om gårsdagens begivenheder, kunne de tre andre nå at omtale ting, som var sket samme dag, inden redaktionerne lukkede ved 12-13 tiden.

I øvrigt: Til hverdag prægede politisk betonede forskelligheder selvfølgelig de fire avisers artikler. Det var jo hele ideen med dem; men i behandlingen af de temaer, der her er aktuelle, dominerer den nationale fællesfølelse over partipolitikken, og resultatet er, at artiklerne udtrykker stort set ens holdninger i alle aviserne.

Alligevel er det en fordel med fire indbyrdes uafhængige skildringer af begivenhederne, og i flere tilfælde er der derfor bragt udklip fra alle aviserne. En konsekvent gengivelse af hver af de 4 avisers omtale af samtlige forhold ville dog føre for vidt og er derfor udeladt.

Forsiderne på de fire aviser: