De tyske styrker

Der var omkring 170.000 tyske soldater i Danmark på dette tidspunkt. For dem alle gjaldt, at de fra kl. 08.00 om morgenen den 5. maj – hvor kapitulationen trådte i kraft – skulle opholde sig med deres våben på deres kaserner, hvor de lokale kommandanter skulle afvente ankomsten af repræsentanter for de engelske styrker, som de formelt skulle overgive sig til. Englænderne pålagde endvidere den tyske generalstab i Danmark at sørge for alt det praktiske omkring troppernes afmarch, som var tilendebragt den 6. juni. Efter den dato var der kun sårede, noget hospitalspersonale og enheder, der skulle løse særlige opgaver som f.eks. minerydning, tilbage i landet. Faktisk forlod de sidste tyske soldater først Danmark så sent som i 1949 (jvf.: Th. Pedersen: Kapitulationen og afviklingen af den tyske besættelse af Danmark, i: Den jyske Historiker, nr. 49, 1995, s. 41-58).