Spørgsmål & opgaver

 

1. Avisernes omtale af modstandsfolk og stikkere.

Det er en gammel sandhed, at historien skrives af sejrherrerne. Vinderen roses, taberen svines til, og der tages ikke smålige hensyn til sandheden.  På samme måde kan man også sige, at aviserne efter befrielsen blev skrevet af sejrherrerne.

a) Hvorledes skildres modstandsmændene og stikkerne gennemgående i teksterne? I positive eller negative vendinger? Giv (med citater) så mange eksempler som muligt inden for en rimelig tid. Den holdning til såvel modstandsmændene som stikkerne, du afdækker, kalder man i faget historie for artiklernes tendens i forhold til de to grupper..

Når man arbejder historisk kildemateriale, som du gør nu, er det er grundprincip at være meget skeptisk over alle oplysninger, som passer med tendensen. Oplysninger, som strider mod tendensen eller bare er neutrale, er derimod langt mere troværdige.

b) Nævn nogle eksempler på oplysninger om modstandsmændene og stikkerne, som du mener, man kan stole på, når der er taget højde for tendensen.

 

2. "Forholdsordre nr. 2".

Se tekst 2 og besvar kort:

a) Hvem har udstedt ordren?

b) Hvem er den udstedt til?

c) Hvad går den ud på?

d) Var Frihedsrådets kommandoudvalg iflg. teksten klar over betingelserne for kapitulationen, da meddelelsen blev formuleret fredag nat?

 

3. Modstandsfolkene.

a) Se på fotografierne og filmen og giv en beskrivelse af gruppernes våben, påklædning m.v. (se f.eks. også avisteksterne 6 og 9).

b) Hvorledes vil du på grundlag af det, du har set på billederne, bedømme frihedskæmpernes chancer i en eventuel kamp mod de tyske tropper? Begrund dit svar.

c) Hvilke af fotografierne viser modstandsfolkene i færd med en eller anden opgaverelateret handling? Hvilke handlinger er der tale om? Hvilket formål kan fotografen have haft med billederne?

d) Hvilke formål kan der være med de øvrige fotos?

 

4. Arrestationerne.

a) Hvilke to steder i byen førte modstandsfolkene de arresterede hen i første omgang? (tekst 6)

b) Om arrestationen af kvinder:  Hvorved adskiller beskrivelsen i teksterne 6 og 8 sig fra, hvad der ses på foto 11 og 12? Hvilken kildetype, tekst eller foto, virker umiddelbart mest overbevisende? Kan både tekster og billeder trods de forskellige udsagn alligevel skildre, hvad der faktisk skete?

c) Se filmoptagelsen fra arrestationen på Langesvej. Giv en kort beskrivelse af forløbet, overvej de særlige omstændigheder der dengang var omkring disse arrestationer, og giv din vurdering af, om der blev handlet rigtigt fra modstandsfolkenes side.

 

5. Avisdækningen af den 5. maj.

Læs teksterne 6 - 8 - 9 og besvar disse spørgsmål:

a) En af artiklerne er formentlig skrevet 1-1½ døgn før de to andre. Hvilken artikel er skrevet først?

b) Hvilke forskelle, som kan hænge sammen med tidsforskellen, synes du, der er på artiklernes indhold og stil?

c) I tekst nr. 8 tales om et "broget bybillede". Nævn kort, hvilke forskellige forhold, der iflg. avisen er med til at gøre dagen broget. Hvilke 2 ting tror du gjorde det største indtryk på folk?

d) I forbindelse med pigtrådsspærringen foran rådhuset nævner alle 3 artikler nogle politisoldater. Er der tale om tyskere eller danskere?

 

6. Borgmesterens besøg på rådhuset.

Om aftenen den 4. maj sagde borgmesteren iflg. aviserne, at magten den næste morgen ville overgå til danskerne selv: "Fra i morgen overtager vi på ny selv styret" iflg. Nordsjællands Venstreblad (afsnittet om den 4. maj, tekst 17).

Kunne han egentlig vide noget om det?  Se tekst 2 om, hvad Frihedsrådets kommandoudvalg vidste om vilkårene for kapitulationen.

Se filmklippet fra Torvet og giv en vurdering af, hvorfor borgmesteren besøger rådhuset, og hvad han får ud af det? Borgmesteren er manden med den mørkegrå overfrakke og en blød hat.

 

7. Dagbog.

Hvis et andet produkt ikke allerede er aftalt, kunne det være en god idé at skrive en dagbog.

Opgave:

Forestil dig, at du er skoleelev i befrielsesdagene. Du har samme alder som i dag, og sætter dig om aftenen til at skrive om, hvad du har oplevet og følt dagen igennem.

Ideer til indhold: