Filmklip fra den 5. maj 1945 i Hillerød

Der bringes her to filmklip: Dels en række optagelser fra Torvet den 5.maj (1 min. 16 sek.) og dels billeder af en arrestation på Langesvej samme dag (36 sek.). Et yderligere klip fra filmen findes i afsnittet om englænderne.

Vedrørende scenen fra Torvet: Optagelserne er fra formiddagstimerne begyndende omkring kl. 08.00, da kapitulationen trådte i kraft. Ud over billeder af folkemængden og nogle frihedskæmpere ses borgmester Melskens (som er iført frakke og blød hat, og som har sin hund med) sammen med den tyske politichef før og efter et møde, de havde på Rådhuset, som tyskerne brugte som politistation. De civilklædte personer, som borgmesteren og politimesteren taler med efter mødet, er formentlig repræsentanter for modstandsbevægelsen. Mødets indhold kendes ikke, men det har formentlig handlet om tilbagegivelsen af bygningen. Sidst i torvebillederne ses en pludselig bevægelse i folkemængden. Hvad tror du, der sker?

Vedr. arrestationen er det vigtigt at huske på, at den anholdte kun er mistænkt, og at en meget stor del af anholdelserne senere viste sig at være fejltagelser. Den måde arrestationen foregik på: dels det store antal frihedskæmpere og dels transporten på den åbne lastbil, var typisk landet over. Er der detaljer i optagelsen, som viser, at aktionen tog ret lang tid? Hvilke?

    Torvescener                        En arrestation

Filmklippene stammer fra en 11 minutters 16 mm. sort/hvid stumfilm optaget i Hillerød den 5. maj og de følgende dage, og som opbevares på Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek. Filmen er overspillet på VHS og findes måske snart også på compact disc. Den tekniske kvalitet af optagelserne er desværre ikke imponerende set med nutidens briller; men det er alligevel heldigt, at filmen i det hele taget findes.