Englænderne

Som sejrherrer tilkom det englænderne at modtage tyskernes overgivelse og i øvrigt overtage afviklingen af den tyske besættelse.  Den britiske general Dewing landede i Kastrup med ca.100 mand den 5. maj og overtog ledelsen af den tyske tilbagetrækning som beskrevet ovenfor.

Den engelske hovedstyrke under Montgomery, som nærmede sig den danske grænse sydfra, og som  skulle modtage de lokale tyske chefers overgivelser og i det hele taget overtage afviklingen, lod dog vente noget på sig. Først den 7. maj kørte de første englændere over grænsen ved Kruså i Sønderjylland , og i Nordsjælland så man ikke noget til dem før den 9. – 10. maj.

På dette tidspunkt var tyskerne imidlertid i stort tal begyndt at trække sig ud af landet, og der var derfor opstået et akut behov for bevogtning af de tyske lagre af våben og ammunition m.v.  Derfor bestemte general Dewing, at de danske modstandsgrupper fra den 7. maj skulle overtage bevogtningen af disse tyske lagre m.v. - en beslutning, som ikke var specielt populær hos de enkelte modstandsfolk.

Englænderne forlod dansk område igen i november 1945. (Se evt. i  Gads Leksikon på side 26).