De tyske styrker

Kort før befrielsen lå antallet af tyske soldater i Danmark på omkring 168.000. Heraf var der 110.000 mand i hæren, mens resten fordelte sig med 38.000 i marinen og 20.000 i flyvevåbnet.

Disse tal fortæller dog ikke hele historien om de tyske troppers militære styrke. Det hører i høj grad med til billedet, at soldaterne for de flestes vedkommende enten var helt nye rekrutter, som først skulle uddannes, eller også var der tale om nedslidte tropper, som skulle slappe lidt af og komme sig, før de igen var kampklare og kunne sendes tilbage til fronten. Troppernes bevæbning var heller ikke førsteklasses, for selvfølgelig gik de bedste våben til soldaterne ved fronten.

Mere skræmmende end de tyske styrkers antal og udrustning var på sin vis deres nye chef, generaloberst Georg Lindemann, som ankom til landet den 1. februar 1945. Han tilførte besættelsens sidste måneder et strejf af den barske ”østfrontsmentalitet”, som han havde stiftet bekendtskab med under sin tjeneste der. Han beordrede således, at henrettelserne af danske sabotører, som ellers havde været stoppet siden august 1944, skulle genoptages, og han strammede den efter hans mening alt for slappe disciplin blandt de tyske tropper. Som et eksempel på de nye toner kan det nævnes, at han som en ”her-og-nu-gengældelse” for en sabotage mod hans eget tog i nærheden af Struer befalede, at en nærliggende bondegård omgående skulle brændes ned til grunden

I de sidste uger op til den tyske kapitulation gjorde han sig bemærket ved at udsende den ene krigeriske erklæring efter den anden, både til de tyske tropper og til offentligheden. Det gennemgående tema var en understregning af de tyske soldaters pligt til at kæmpe til sidste mand og til sidste blodsdråbe, og at ethvert forsøg på afvæbning fra danske modstandsfolks side skulle slås ned på den mest brutale måde.

Hvor stort indtryk disse trusler gjorde på befolkningen er en anden sag. Mange har nok haft svært ved at tro, at krigen kunne vare ret meget længere. Hitlers død, Berlins fald og de daglige beretninger om de allierede hæres hastige fremrykning pegede alt sammen mod et snarligt tysk sammenbrud.