Spørgsmål & opgaver

 

1. Hverdagen i den sidste tid.

I besættelsens sidste måneder blev hverdagen for alvor påvirket af mangel på elektricitet, brændstof og en lang række råvarer. Du kan læse mere herom under "Værd at vide ...".

Opgave: Fortæl, hvorledes forlystelserne og spisestederne på Dyrehavsbakken var påvirket af forholdene ved åbningen i 1945, ca. en uge før befrielsen. Læg også mærke til, hvordan de offentlige transportmidler fungerede. (se tekst 2).

 

1. Flere af artiklerne i materialet skildrer befolkningens ro/nervøsitet.

a) Hvilke artikler drejer det sig om, og hvorledes skildrer de stemningen? Lav en oversigt. Tager befolkningen stort set ventetiden roligt at dømme ud fra aviserne?

 

2. BBCs udsendelse.

Print båndudskriften ud, inden du begynder at besvare spørgsmålene.

a) Hvilke oplysninger bringes om englændernes fremrykning i retning af Danmark?

b) Hvilke oplysninger bringes om forholdene hos de tyske soldater i Danmark?

c) Er der noget i den første del af udsendelsen (før befrielsesbudskabet), som kunne mindske befolkningens ængstelse for, hvordan krigen ville ende? Hvis ja: Hvilket?

d) Er der noget i den første del af udsendelsen (før befrielsesbudskabet), som kunne øge befolkningens ængstelse for, hvordan krigen ville ende? Hvis ja: Hvilket?

 

3. Befrielsesaftenen i Hillerød.

a) I hvilket tidsrum udspillede glædescenerne i gaderne og på Torvet sig hovedsageligt?

b) Giv i kort form en oversigt over, hvad der skete i Hillerød, efter at befrielsesbudskabet blev kendt.

c) Da befrielsesbudskabet blev kendt, lukkede byens restauranter. Hvorfor mon?

d) Hvad kan borgmesteren have tænkt på, da han i talen på Torvet opfordrede borgerne om at bevare "ro og værdighed"?

e) Beskriv kort tyskernes (soldaternes og flygtningenes) reaktion på befrielsesbudskabet den 4. maj om aftenen.

 

4) Dagbog.

Hvis et andet produkt ikke allerede er aftalt, kunne det være en god idé at skrive en dagbog.

Opgave:

Forestil dig, at du er skoleelev i 1945. Du har samme alder som i dag og sætter dig om aftenen den 4. maj til at skrive om, hvad du har oplevet og følt dagen igennem.

Ideer til indhold: