Foto 1: Den britiske feltmarskal Montgomery tager i sit hovedkvarter på Lüneburger Heide imod den tyske forhandlingsdelegation ved starten af forhandlingerne om den tyske kapitulation den 3. maj kl. 11.30

Foto 2: Generaloberst Georg Lindemann var "en de vilde", som Frode Jakobsen, en af de ledende folk i modstandsbevægelsen, kaldte ham. I fuldt alvor foreslog han endnu den 3. maj ved et møde med Hitlers efterfølger i Flensborg at man ikke skulle overgive sig, men kæmpe "det sidste anstændige slag i krigen i Nordslesvig, hvilket næppe havde kunnet undgå at betyde kamphandlinger på dansk grund.

Foto 3: "Folk forsøger at komme ind gennem vinduerne" (Fm)

I de sidste måneder var køreplanerne kraftigt beskåret. Oftest var der kun en tur i hver retning om morgenen og sidst på eftermiddagen. Resultatet var stærkt overfyldte tog.

Foto 4: Rutebil med gengas (et kakkelovnslignende anlæg der udvikler gas ved langsom forbrænding af træ). Fm.

Foto 5: Hestetrukket bus (Fm)

Foto 6: Hvidmalet cykel. Kunne lettere ses i mørke! (Fm)

Foto 7: Horsens den 1. maj midt på dagen: Horsensborgerne fejrer kapitulationen 3 dage for tidligt. Læs historien under "Værd at vide ...)Foto: Annalise Helms privatarkiv, Horsens.

Foto 8: "Cykler lappes - skærme males". Foto fra København. (Fm).