Englænderne

Sydfra nærmede den britiske feltmarskal Montgomerys 2. armé sig den danske grænse.  Natten mellem den 2. og 3. maj overgav Hamburg sig uden kamp, og nogenlunde samtidig nåede de forreste engelske styrker frem til Østersøen ved Lübeck. Dermed spærrede de adgangen til den jyske halvø for russerne, der nærmede sig østfra, og som meget vel kunne have tænkt sig at komme først og dermed få Danmark og de danske farvande underlagt russisk kontrol. Om der foregik et regulært kapløb mellem russerne og englænderne, er usikkert, men englænderne kom altså først frem til Østersøen med en snæver margin på kun 6 timer.

Lidt senere, den 3. maj kl. 11.30, ankom en tysk delegation udsendt af den nye tyske statschef, storadmiral Dönitz, til den britiske feltmarskal Montgomerys hovedkvarter på Lüneburg-heden i det nordlige Tyskland for at forhandle om en delvis overgivelse. Den næste dag kl. 18.30 underskrev tyskerne Montgomerys betingelser om en tysk kapitulation i Holland, Nordvesttyskland og Danmark med virkning fra kl. 08.00 den følgende dag.