BBCs aftenudsendelse til Danmark kl. 20.30 den 4. maj

Under krigen sendte BBC daglige udsendelser fra London til over 15 besatte lande i Europa på landenes eget sprog. Den danske udsendelse indledtes hver aften med de første akkorder i Beethovens Skæbnesymfoni efterfulgt af de indledende takter af Prins Jørgens March.

Fredag den 4. maj 1945 begyndte udsendelsen som sædvanlig, og da nyhedsoplæseren Johannes G. Sørensen ikke vidste, at der netop var sket noget afgørende, tog han fat på oplæsningen af de seneste nyheder.

Ca. 4½ minut inde i programmet får speakeren imidlertid stukket en seddel ind i studiet med nyheden om den tyske overgivelse, og efter en kort pause hvor han sætter sig ind i meddelelsen, lyder budskabet ud i æteren til de danske lyttere.

Her følger de første 5 minutter af programmet, kopieret efter Frihedsmuseets eksemplar. Først kommer den traditionelle indledning, derefter ca. 4 minutter med nogle af dagens nyheder, og endelig følger så befrielsesbudskabet, som satte landet på den anden ende. Efter meddelelsen om den tyske overgivelse fortsattes med det planlagte program, som dog ikke er gengivet her.

Generelt om udsendelsen: Den dårlige lydkvalitet var normal dengang, særlig ved transmissioner over lange afstande, og hvad angår indholdet af programmet i almindelighed, er det tydeligt, at der herskede stor usikkerhed om, hvad der egentlig foregik, såvel i Danmark som ved fronten.

 

Vis båndudskrift

Lydkvaliteten i den tids radioudsendelser var langt under nutidens standard. Især var kvaliteten dårlig over længere afstande. Det kan derfor være praktisk at have båndudskriften ved hånden.

Start BBC