Udvalgte artikler fra de 4 aviser, der dengang udkom i Hillerød.
Få et hurtigt overblik: Læs først de artikler, der er markeret med fed skrift.
Artiklerne står i kronologisk orden, jvf. datoerne i parenteserne.


Anvendte forkortelser:
FA: Frederiksborg Amtstidende (konservativ)
FAA: Frederiksborg Amts Avis (venstre)
HS: Helsingør Social-Demokrat (soc.dem. og indholdsmæssigt identisk med NS). Anvendt her af praktiske årsager.
NF: Nordsjællands Folkeblad (radikal)
NS: Nordsjællands Social-Demokrat (soc.dem.)
 


Tekst 1: Luftbombardementer, der nu mærkes i Sønderjylland (FA 28.4.)
Tekst 2: Stilfærdig Dyrehavebakke (FA 28.4.)
Tekst 3: Lindemann dementerer rygter /FA 3.5.)
Tekst 4: Klokkeringning når freden kommer (FAA 3.5.)
Tekst 5: Der lyttes til radioen (FA 3.5.)
Tekst 6: Dirrende spænding ved grænsen (NS 4.5.)
Tekst 7: Rolig afventen (FAA 4.5.)
Tekst 8: Folk venter roligt på den store nyhed (FAA 4.5.)
Tekst 9: Kanontorden fra slagmarkerne høres på Falster (FA 4.5.)
Tekst 10: Nordsjællands sirener i livlig virksomhed (FA 4.5.)
Tekst 11: Om det sidste døgns luftalarmer i Helsingør (FA 4.5.)
Tekst 12: Biografprogrammerne den 4.- maj (FA 4.5.)
Tekst 13: Modstandsbevægelsens styrker skal holde sig parat (FAA 5.5.)
Tekst 14: Ventetimer (FAA 5.5.)
Tekst 15: Hvordan jeg mødte fredsbudskabet (FAA 5.5.)

Tekst 16: Et jublende Danmark (FAA 5.5.)
Tekst 17: Da budskabet kom til Hillerød (NV 5.5.)
Tekst 18: Et festklædt Hillerød byder freden velkommen (HS 5.5.)
Tekst 19: Krigens sidste luftalarm i Nordsjælland (FA 5.5.)
Tekst 20: Tyskernes reaktion (FAA 5.5. - FA 5.5. - HS 5.5.)
Tekst 21: Reaktionen på restauranterne (FAA 5.5.)
Tekst 22: På Centralsygehuset (FAA 6.5.)